M?dulo PMC Ultra 320 SCSI

Características:

– Admite interfaz PCI hasta 64bit/66MHz.
– Admite 3.3V de alimentaci?n, tolerancia de 5V.
– Transferencias de datos SCSI hasta 320 MB/sec.
– Admite SCSI posterior a trav?s de JP1 jumper setting.